تعبیر خواب دوربین چشمی | تعبیر دیدن “دوربین عکاسی یا فیلم برداری” در خواب

تعبیر دیدن “دوربین عکاسی یا فیلم برداری” در خواب

256

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
دوربين دو نوع است. يکي چشمي و ديگري عکس برداري يا فيلمبرداري. دوربين چشمي در خواب هاي ما تجسم انتظارهايي است که از آينده داريم و کلا چيزهايي که مي خواهيم و آرزو داريم که به آنها برسيم. هر چه دوربين کارآمدتر باشد توانايي بيشتر ما را در برآوردن آرزوها نشان مي دهد. دوربين عکس و فيلمبرداري برخورد ما را با حوادث روزمره زندگي نشان مي دهد.

منبع:سایت باعلم

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.