“دوخت سرویس دم کنی” | نحوه دوخت سرویس دم کنی

شیوه دوخت سرویس دم کنی،آموزش دوخت سرویس دم کنی آشپزخانه

آموزش دوخت سرویس دم کنی

 

وسایل مورد نیاز برای دوخت سرویس دم کنی :
ـ پارچه پاناما
ـ پارچه ی ساتن رنگی(به رنگ دلخواه)
ـ هویه
ـ شابلون
ـ پارچه ی ساتن کرم(برای زمینه ی کار )
ـ ابر به اندازه ی دم کنی ها

نحوه دوخت سرویس دم کنی:
در ابتدا قطر یکی از دمکنی ها را اندازه میگیریم که ما کوچک ترین سایز را اندازه گرفته ایم بیست و دوسانتی متر میباشد.
دایره ای با قطر دو سانتی متر کمتر از ابر جدا می کنیم و از پارچه ی ساتن کرم دو دایره و ا زپارچه پاناما یک دایره به اندازه ی قطر اصلی یعنی بیست و دو جدا می کنید.طرح شابلونی را روی ساتن رنگی دلخواه قرار داده و دور آن را مطا بق شکل هویه می کنید.طرح خارج شده را وسط پارچه ی ساتن کرم قرار داده و داخل طرح شابلونی را هویه می کنید.
این قسمت از کار را روی ابر و زیر این ساتن را پارچه ی پاناما قرار می دهیم تا بین طرح شابلونی هویه شده و ابر پارچه ی پاناما باشد و ابر دیده نشود و در طرف دیگر ابر پارچه ی ساتن کرم قرار داده و دور کار را هویه می کنیم .
از پارچه ی ساتن کرم به اندازه ی ده سانت در چهار سانت بریده دور آن را ساده به صورت خط صاف هویه میکنیم بعد آنرا مثل بند درست میکنید و در بالای دم کنی با یک سوراخ هویه می کنیم.

 

منبع:سایت با علم

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.