عروسانه | آشپزي و شيريني پزي، آرايش و زيبايي ، زناشويي و بارداري

“ادا کردن نذری” | ادای نذر به یک شیوه خطرناک و چندش آور

“ادا کردن نذری” | ادای نذر به یک شیوه خطرناک و چندش آور

مردی به نام خوان کارلوس در ازای نذری که برای درمان برادر کوچک تر خود کرده بود 17 شمع را روی کتف ،دستها و بازوی خود روشن کرد.

99247604676509352968

منبع:سایت با علم

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.