“ادا کردن نذری” | ادای نذر به یک شیوه خطرناک و چندش آور

“ادا کردن نذری” | ادای نذر به یک شیوه خطرناک و چندش آور

مردی به نام خوان کارلوس در ازای نذری که برای درمان برادر کوچک تر خود کرده بود 17 شمع را روی کتف ،دستها و بازوی خود روشن کرد.

99247604676509352968

منبع:سایت با علم

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.