آموزش تصویری “نقاشی اسب” | آموزش گام به گام کشیدن اسب بسیار ساده

آموزش تصویری “نقاشی اسب” | آموزش گام به گام کشیدن اسب بسیار ساده

در گام اول از خطوط و شکل های کمکی استفاده می کنیم تا طراحی شکل اصلی برامون راحت تر بشه.

  اسب,کشیدن نقاشی اسب,اسب کارتونی

 اسب,کشیدن نقاشی اسب,اسب کارتونی

اسب,کشیدن نقاشی اسب,اسب کارتونی

 در گام بعد شروع به کشیدن بدنه ی اصلی طرحمان می کنیم.شکل های زیر رو خوب نگاه کن .

اسب,کشیدن نقاشی اسب,اسب کارتونی

 در گام آخر،خطوط اضافه رو حذف کرده و اسب رو رنگ آمیزی کن.

اسب,کشیدن نقاشی اسب,اسب کارتونی

اسب,کشیدن نقاشی اسب,اسب کارتونی

اسب,کشیدن نقاشی اسب,اسب کارتونی

 اسب,کشیدن نقاشی اسب,اسب کارتونی

اسب,کشیدن نقاشی اسب,اسب کارتونی

ninipaint.com

آموزش گام به گام،آموزش نقاشی،کشیدن نقاشی اسب نقاشی کودکانه،نقاشی کشیدن اسب،اسب،آموزش قدم به قدم آموزش گام به گام،آموزش نقاشی،کشیدن “نقاشی اسب” نقاشی کودکانه،نقاشی کشیدن اسب،اسب،آموزش قدم به قدم آموزش گام به گام،آموزش نقاشی،کشیدن نقاشی اسب نقاشی کودکانه،نقاشی کشیدن اسب،اسب،آموزش قدم به قدم

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.