عروسانه | آشپزي و شيريني پزي، آرايش و زيبايي ، زناشويي و بارداري

اسم دخترانه با حرف ” پ ” همراه با معنی اسم | | اسامی محبوب دخترانه (ترکی،فارسی،عربی)

 

ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 پاپوک فارسی   نعنای دشتی با گل آذینی مانند سنبل در بخش خراسان
2 پاردیس فارسی   پردیس
3 پارمیدا فارسی   پارمیس، نام دختر بردیا ونوه کوروش پادشاه هخامنشی
4 پارمیس فارسی   نام دختر بردیا ونوه کوروش پادشاه هخامنشی
5 پارمین فارسی   نام همسر داریوش پادشاه هخامنشی
6 پاشنگ فارسی   خوشه انگور
7 پاک آفرین فارسی   آفریننده پاک
8 پاک رخ فارسی   پاکیزه رو، زیبا رو
9 پاک گوهر فارسی   پاک گهر
10 پاکدخت فارسی   دختر پاک و عفیف
11 پاکنوش فارسی   پاک نوشنده
12 پالیز فارسی   باغ
13 پامچال فارسی   گلی زینتی به رنگهای سفید، صورتی، یا نارنجی
14 پانته آ یونانی   نام همسر آبرداتاس که در زمان کوروش، پادشاه شوش بود
15 پانتی فارسی   نام همسر آریاسب از سرداران کوروش پادشاه هخامنشی
16 پانیذ فارسی   شکر، فانیذ
17 پاییزان فارسی   هنگام پاییز
18 پدیده فارسی   آنچه اتفاق می افتد یا وجود دارد و می توان آن را تجربه کرد ، شخص، چیز، یا حادثه چشمگیر
19 پرارین فارسی   خوب و نیکو
20 پرارین دخت فارسی   دختر نیکو و خوب
21 پربها فارسی   باارزش، قیمتی
22 پرتو فارسی   درخشش، تلألو
23 پرخیده فارسی   از لغات اساطیری است
24 پردخت فارسی  یا مخفف پریدخت
25 پردیز فارسی   پردیس
26 پردیس فارسی  فردوس ، باغ، بستان
27 پرزاد فارسی   پر + زاد( زاده)،مخفف پری زاده
28 پرزین کردی   پرچینی از گلهای ریز به دور باغات
29 پرستک فارسی   پرستو
30 پرستو فارسی   پرنده ای سیاه و سفید با بالهای باریک که مهاجر است
31 پرستوک فارسی   پرستو
32 پرسون فارسی  برهون هاله، خرمن ماه
33 پرسیا فارسی   پرشیا
34 پرشاد فارسی   نام خواهر داریوش دوم پادشاه هخامنشی
35 پرشنگ کردی   قطره های آب که پاشیده می شود
36 پرک فارسی   ستاره سهیل، تاج
37 پرگام فارسی  نام امپراطوری ای در زمان سلوکیان
38 پرگان فارسی
39 پرگل فارسی   (به فتح پ) هر یک از گلبرگهای گل
40 پرگل فارسی   (به ضم پ) دارای گلهای زیاد، پر از گل
41 پرگون فارسی   لطیف چون پر
42 پرمون فارسی   زینت و آرایش
43 پرمیس فارسی   پارمیس
44 پرن فارسی  پروین
45 پرنا فارسی   پرنیان
46 پرناز فارسی   مرکب از پر + ناز( زیبا، قشنگ)
47 پرناک فارسی   جوان، برنا
48 پرند فارسی   پرن ، پارچه ابریشمی بدون نقش ونگار، حریر ساده
49 پرندخت فارسی   دختر لطیف چون پرند
50 پرنددخت فارسی   پرندخت

منبع : سوتک
http://www.sootak.ir

پیشنهاد اسم دختر با پ اسم دخترانه جدید معنی اسم دخترانه اسم زن نام دختر اسم دخترانه با حرف پ معنی اسم جدید دخترانه

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.